Индивидуални компании.
Индивидуални потребности.

Финансираме клиенти от различни отрасли, които имат индивидуални финансови потребности и бизнес структури.

Нашите клиенти

Изслушваме вашата история.

Клиентите имат достъп до финансирането, което заслужават, благодарение на нашата отвореност към различни видове бизнес и сценарии. В резултат на това те могат да се възползват от трудно спечелените възможности, като например ръст на продажбите.

Ние финансираме

Обслужвани отрасли

Висок растеж

Висок растеж

Бързоразвиващите се компании се нуждаят от гъвкави решения за финансиране, при които ликвидността расте заедно с продажбите. Tradewind осигурява паричен поток веднага след фактурирането.

ПОЛЗИ
Международен

Покупки и продажби в международен план

Финансирането на международни продажби не се предлага от много банки, факторинг и финансови компании. Ние разполагаме с глобална мрежа от местни експерти и познаваме специфичните за всяка страна разпоредби.

ПОЛЗИ
Капиталоемки

Активи - с ниска или висока капиталоемкост

Често търговските дружества имат малко стоки на склад, но много поръчки и вземания. Ние използваме тези вземания за предоставяне на оборотен капитал.

ПОЛЗИ
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИКАТА В ПАРИЧНИЯ ПОТОК

Силно портфолио от купувачи

Финансираме предимно въз основа на кредитоспособността на вашите клиенти и не проверяваме компаниите според традиционните стандарти за оценка на кредитоспособността и риска.

ПОЛЗИ
ТИПИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА СДЕЛКАТА

Ускорете вашия

бизнес

Партнираме си с клиенти, които търсят начини да стимулират растежа си или вече го постигат. Компаниите използват нашите решения, за да развиват бизнеса си – от работа с нови търговци на дребно до създаване на нови продукти.

Годишни приходи

$5MM до $500MM+
В някои случаи можем да обмислим и работа с по-малки компании

Минимални фактури

$5,000

Търговски стоки

Трансгранични продажби/покупки
Търговия с материални стоки

Метод на плащане

Разсрочено плащане, D/P, CAD, D/A и акредитиви платими на виждане и с отсрочено плащане

Case studies

Над 500 компании вече се доверяват на нашите решения за финансиране.

Водещ световен доставчик на игрална и потребителска електроника.

Водещ световен доставчик на игрална и потребителска електроника.

Водещ световен доставчик на игрална и потребителска електроника.